Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka kníh
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
26/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018/EJ/05/PO
Dodávka kníh
Rozsahom obstarávania je poskytnúť počas nasledujúcich 4 rokov Eurojustu širokú škálu tlačených kníh a balíkov elektronických kníh súvisiacich s jeho základnou činnosťou a záujmami. Jednotlivé elektronické knihy nie sú v rozsahu tohto obstarávania zahrnuté.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/02/2018 00:00
26/03/2018 15:00
27/03/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 035-075314 Oznámenie o obstarávaní 20/02/2018 00:00