Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bezpečnostné služby pre Delegáciu Európskej únie v Uruguaji
Obstarávateľ:
European External Action Service (EEAS)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
05/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEAS-602-DELURYM-SER-FWC
Bezpečnostné služby pre Delegáciu Európskej únie v Uruguaji
Dodávateľ musí poskytnúť potrebné ľudské a materiálne zdroje na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, za ktoré zodpovedá verejný obstarávateľ. Medzi hlavné služby, ktoré sa majú poskytnúť, môže patriť, okrem iného, poskytovanie bezpečnostných strážnych služieb, „aktívnych“ monitorovacích systémov GPS/GPRS, poplašných systémov a kamerových systémov s uzavretým televíznym okruhom (CCTV).
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
02/03/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
05/11/2018 23:59
05/04/2018 23:59
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 043-093203 Oznámenie o obstarávaní 02/03/2018 00:00