Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
AO 10666 „Riadené služby súvisiace s portálom OP“
Obstarávateľ:
Publications Office of the European Union (OP)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
12/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 10666
AO 10666 „Riadené služby súvisiace s portálom OP“
Predmetom tohto obstarávania je poskytovanie riadených služieb súvisiacich s portálom Úradu pre vydávanie publikácií („portál OP“).
Služby
Súťažný dialóg
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
04/05/2018 00:00
12/12/2018 23:59
13/06/2018 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 086-192632
Oznámenie o obstarávaní
04/05/2018 00:00