Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
EIB - Služby dočasného personálu pre Protokol
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
29/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
MHA-1447
EIB - Služby dočasného personálu pre Protokol
EIB, zastupujúca EIB Group, vypisuje výzvu na súťaž (zverejnené verejné konanie) s cieľom uzatvoriť rámcovú dohodu s jedným poskytovateľom služieb na zabezpečenie služieb pre divíziu Protokolu a podujatí EIB.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
17/02/2018 00:00
29/03/2018 23:59
05/04/2018 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 034-073186
Oznámenie o obstarávaní
17/02/2018 00:00