Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Školiace činnosti o princípoch a metódach analýzy rizík v súvislosti s bezpečnos...
Obstarávateľ:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
29/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
CHAFEA/2017/BTSF/14
Školiace činnosti o princípoch a metódach analýzy rizík v súvislosti s bezpečnosťou potravín v rámci iniciatívy „Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny“
Počas prvej fázy sa usporiada celkovo 8 školiacich stretnutí s celkovým počtom najmenej 300 účastníkov pre celý program odbornej prípravy. Rovnaký program školenia musí byť realizovaný počas druhej fázy obstarávania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
20/02/2018 00:00
29/03/2018 23:59
10/04/2018 09:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 035-075317
Oznámenie o obstarávaní
20/02/2018 00:00