Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riadenie a prevádzkovanie infraštruktúrnych a reštauračných služieb
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
20/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/018/17
Riadenie a prevádzkovanie infraštruktúrnych a reštauračných služieb
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) plánuje vo svojom mene a v mene spoločného podniku „Fusion for Energy“ uzatvoriť rámcovú zmluvu o riadení a prevádzke infraštruktúrnych a reštauračných služieb, vrátane banketových služieb a zasadacích služieb, dodávok predajných automatov a automatov na vodu a ďalších služieb a činností súvisiacich s predmetom tohto obstarávania. Služby sa budú vykonávať najmä v priestoroch verejného obstarávateľa.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/03/2018 00:00
20/04/2018 13:00
26/04/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 049-106971
Korigendum
10/03/2018 00:00
2018/S 044-095184
Oznámenie o obstarávaní
03/03/2018 00:00