Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby prenájmu, inštalácie, údržby a podpory týkajúce sa automatov na čerstvú p...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
08/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2018/R.I.4/0030/OC
Služby prenájmu, inštalácie, údržby a podpory týkajúce sa automatov na čerstvú pitnú vodu
Úspešný uchádzač bude poskytovať komplexné služby v oblasti prenájmu nových automatov na vodu. Používateľmi budú zamestnanci spoločného výskumného centra v Ispre a ich prípadní návštevníci. Zmluva musí poskytovať dostatočné kontroly na zabezpečenie vysokej kvality dodávanej pitnej vody, kontinuitu prevádzky, primeranú údržbu a podporu po celú dobu životnosti v súlade s platnými uplatniteľnými vnútroštátnymi a regionálnymi predpismi.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Cena
Míľniky
30/03/2018 00:00
08/05/2018 23:59
16/05/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 063-138826
Oznámenie o obstarávaní
30/03/2018 00:00