Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie podpory pre služby reakcie na núdzové situácie na základe času a pr...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
08/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHO/A1/SER/2018/02
Poskytovanie podpory pre služby reakcie na núdzové situácie na základe času a prostriedkov v rámci civilnej ochrany, humanitárnej pomoci a iných operácií Európskej únie – EMSS-T&M
Celkovým cieľom súčasnej rámcovej zmluvy je poskytnúť GR ECHO podporu pre služby reakcie na núdzové situácie na základe času a prostriedkov. V tomto kontexte dodávateľ poskytne: — podporný personál, ktorý sa začlení do koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) a bude v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni, — podporný personál pre oblasť analytiky pripravenosti na núdzové situácie, — podporný personál pre oblasť odbornej prípravy a cvičení pripravenosti na núdzové situácie. Na základe podpory, ktorá sa má poskytnúť, a úloh, ktoré sa majú splniť, sa odhaduje počet zamestnancov, pre ktorých by sa mohla požadovať služba dodávateľa, maximálne na 25 osôb. Miesto pridelenia je Brusel. Dodávateľ a prípadní subdodávatelia budú musieť dodržiavať všetky platné belgické pracovné zákony a predpisy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
07/03/2018 00:00
08/05/2018 23:59
15/05/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 046-100082
Oznámenie o obstarávaní
07/03/2018 00:00