Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Medzinárodné asistenčné pracoviská (helpdesk) pre MSP v oblasti duševného vlastn...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
23/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2018/002
Medzinárodné asistenčné pracoviská (helpdesk) pre MSP v oblasti duševného vlastníctva
Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 3 zmluvy o poskytovaní služieb. Každá zmluva o poskytovaní služieb bude zahŕňať činnosť medzinárodných asistenčných pracovísk pre duševné vlastníctvo (IP) s ohľadom na určitú geografickú oblasť, a to: Časť 1: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne. Časť 2: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii. Časť 3: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike. Všeobecným cieľom medzinárodných asistenčných pracovísk v oblasti duševného vlastníctva je prispieť k internacionalizácii MSP v EÚ prostredníctvom poskytnutia odborného poradenstva o tom, ako chrániť a presadiť svoje duševné vlastníctvo v Číne, v juhovýchodnej Ázii a v Latinskej Amerike alebo v súvislosti s týmito krajinami/oblasťami. Služby medzinárodných asistenčných pracovísk v oblasti duševného vlastníctva sa zamerajú na zlepšenie riadenia a ochrany duševného vlastníctva a na zvýšenie informovanosti o tejto téme pre malé a stredné podniky EÚ, ktoré pôsobia alebo majú v úmysle pôsobiť na trhoch pokrytých jednotlivými zmluvami o poskytovaní služieb. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/03/2018 00:00
23/04/2018 11:00
24/04/2018 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne
Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 3 zmluvy o poskytovaní služieb. Každá zmluva o poskytovaní služieb bude zahŕňať činnosť medzinárodných asistenčných pracovísk pre duševné vlastníctvo (IP) s ohľadom na určitú geografickú oblasť, a to: Časť 1: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne. Časť 2: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii. Časť 3: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike. Všeobecným cieľom časti 1 – asistenčné pracovisko v oblasti duševného vlastníctva v Číne – je prispieť k internacionalizácii MSP v EÚ prostredníctvom poskytnutia odborného poradenstva o tom, ako chrániť a presadiť svoje duševné vlastníctvo v Číne alebo v súvislosti s touto krajinou. Služby asistenčného pracoviska v oblasti duševného vlastníctva v Číne sa zamerajú na zlepšenie riadenia a ochrany duševného vlastníctva a na zvýšenie informovanosti o tejto téme pre malé a stredné podniky EÚ, ktoré pôsobia alebo majú v úmysle pôsobiť v kontinentálnej Číne, Hongkongu, Macau alebo na Taiwane. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Časť 2
Asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii
Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 3 zmluvy o poskytovaní služieb. Každá zmluva o poskytovaní služieb bude zahŕňať činnosť medzinárodných asistenčných pracovísk pre duševné vlastníctvo (IP) s ohľadom na určitú geografickú oblasť, a to: Časť 1: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne. Časť 2: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii. Časť 3: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike. Všeobecným cieľom časti 2 – asistenčné pracovisko v oblasti duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii – je prispieť k internacionalizácii MSP v EÚ prostredníctvom poskytnutia odborného poradenstva o tom, ako chrániť a presadiť svoje duševné vlastníctvo v juhovýchodnej Ázii alebo v súvislosti s touto oblasťou. Služby asistenčného pracoviska v oblasti duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii sa zamerajú na zlepšenie riadenia a ochrany duševného vlastníctva a na zvýšenie informovanosti o tejto téme pre malé a stredné podniky EÚ, ktoré pôsobia alebo majú v úmysle pôsobiť v Bruneji, na Filipínach, v Indonézii, Kambodži, Laose, Malajzii, Mjanmarsku, Singapure, Thajsku a vo Vietname. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Časť 3
Asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike
Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 3 zmluvy o poskytovaní služieb. Každá zmluva o poskytovaní služieb bude zahŕňať činnosť medzinárodných asistenčných pracovísk pre duševné vlastníctvo (IP) s ohľadom na určitú geografickú oblasť, a to: Časť 1: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne. Časť 2: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii. Časť 3: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike. Všeobecným cieľom časti 3 – asistenčné pracovisko v oblasti duševného vlastníctva v Latinskej Amerike – je prispieť k internacionalizácii MSP v EÚ prostredníctvom poskytnutia odborného poradenstva o tom, ako chrániť a presadiť svoje duševné vlastníctvo v Latinskej Amerike alebo v súvislosti s touto oblasťou. Služby asistenčného pracoviska v oblasti duševného vlastníctva v Latinskej Amerike sa zamerajú na zlepšenie riadenia a ochrany duševného vlastníctva a na zvýšenie informovanosti o tejto téme pre malé a stredné podniky EÚ, ktoré pôsobia alebo majú v úmysle pôsobiť v Argentíne, Bolívii, Brazílii, Čile, Ekvádore, Guatemale, Hondurase, Kolumbii, Kostarike, Mexiku, Nikarague, Paname, Paraguaji, Peru, Salvádore, Uruguaji a vo Venezuele. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 049-106969
Oznámenie o obstarávaní
10/03/2018 00:00