Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Monitorovanie digitálnej transformácie a kľúčových podporných technológií
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
04/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2017/043
Monitorovanie digitálnej transformácie a kľúčových podporných technológií
Ide o výzvu na predloženie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 1 zmluvu o poskytovaní služieb v súvislosti s európskou stratégiou pre kľúčové podporné technológie (KET – Key Enabling Technologies). Všeobecným cieľom tejto zmluvy o poskytovaní služieb je ďalej rozvíjať a vytvárať synergie medzi strediskom na monitorovanie KET, inventarizáciou a mapovaním technologických centier pre KET a projektom na monitorovanie digitálnej transformácie (DTM – Digital Transformation Monitor) s cieľom systematicky analyzovať a monitorovať vznikajúce digitálne trendy a trendy v oblasti KET, a to prostredníctvom zhromažďovania, zverejňovania a šírenia relevantných informácií a údajov. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.4.1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/03/2018 00:00
29/04/2018 23:59
Nie je k dispozícii
04/05/2018 15:00
07/05/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 070-154231 Korigendum 11/04/2018 00:00
2018/S 058-127235 Oznámenie o obstarávaní 23/03/2018 00:00