Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Počítačové systémy a súvisiace služby
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
03/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018/EJ/07/PO
Počítačové systémy a súvisiace služby
Rozsahom tejto výzvy na súťaž je obstaranie počítačových systémov a súvisiacich služieb.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/03/2018 00:00
21/03/2018 14:00
24/03/2018 00:00
03/04/2018 16:00
04/04/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 042-091117 Oznámenie o obstarávaní 01/03/2018 00:00