Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Aktualizácia strategického výskumného programu v oblasti radaru CapTech
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
11/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
18.ESI.OP.005
Aktualizácia strategického výskumného programu v oblasti radaru CapTech
Hlavnými úlohami dodávateľa budú: Úloha 1: zmapovanie technológií; Úloha 2: analýza nedostatkov v technológii a výskume v oblasti obrany; Úloha 3: stanovenie priorít a podrobný plán; Úloha 4: aktualizácia programu strategického výskumu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/03/2018 00:00
11/05/2018 17:00
14/05/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 049-106968
Oznámenie o obstarávaní
10/03/2018 00:00