Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
AO 06D30-2018-M003 - Všeobecné uzatvorenie rámcovej zmluvy na realizáciu stavebn...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
18/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
06D30-2018-M003
AO 06D30-2018-M003 - Všeobecné uzatvorenie rámcovej zmluvy na realizáciu stavebných, rekonštrukčných prác alebo prác na zlepšení budov Parlamentu
Realizácia stavebných, rekonštrukčných prác alebo prác na zlepšení budov Európskeho parlamentu. Rámcová zmluva sa týka najmä všetkých budov parlamentu v Štrasburgu, ale pokrýva aj budovy v Luxemburgu a Bruseli, pričom sa uplatnia normy a pravidlá krajina vykonávania služieb.Dodávateľ musí ako generálny dodávateľ pokryť všetky práce na budovách v oblasti rekonštrukcie, úpravy alebo novej výstavby: hrubé práce, dokončovacie práce, špeciálne techniky (kúrenie, ventilácia a klimatizácia, odsávanie dymu, elektroinštalačné práce silnoprúd a silnoprúd, inštalatérske práce atď.), lešenia a ochranné zariadenia atď.
Práce
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
04/08/2018 00:00
18/09/2018 23:59
25/09/2018 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 149-340245
Oznámenie o obstarávaní
04/08/2018 00:00