Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Údržba bezpečnostných zariadení v budovách využívaných a/alebo spravovaných Euró...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
06/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
HR/R1/PR/2017/059
Údržba bezpečnostných zariadení v budovách využívaných a/alebo spravovaných Európskou komisiou v Belgicku a Luxembursku
Toto obstarávanie sa týka údržby bezpečnostných zariadení v budovách využívaných a/alebo spravovaných Komisiou v Belgicku a Luxembursku.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
31/03/2018 00:00
06/08/2018 23:59
16/05/2018 23:59
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Kompletná záručná údržba röntgenových zariadení (röntgenové kontrolné tunely) v Belgicku a Luxembursku
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Časť 2
Interná údržba zábran, stĺpikov, žalúzií a nestrážených prechodov v Belgicku
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Časť 3
Interná údržba kamerového systému (CCTV) a kontroly vstupu v Belgicku
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Časť 4
Interná údržba kamerového systému, kontroly vstupu, nestrážených prechodov, vnútorných žalúzií, vnútorných turniketov, bezpečnostných dverí a ďalšieho vybavenia v Luxembursku
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Časť 5
Hodinová údržba rámových detektorov kovov, paletových detektorov kovov a detektorov chemických, biologických, rádiologických a jadrových materiálov v Belgicku a Luxembursku
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Časť 6
Hodinová údržba rádiokomunikačných zariadení v Luxembursku
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Časť 7
Hodinová údržba bezpečnostného nábytku (trezory, bezpečnostné skrine, zabezpečené skrinky na kľúče a príslušenstvo) v Belgicku
Pozri webovú stránku uvedenú v bode I.3.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 083-185975
Korigendum
28/04/2018 00:00
2018/S 064-141552
Oznámenie o obstarávaní
31/03/2018 00:00