Údaje o výzve na predloženie ponúk

PLEASE do NOT wait until the last hours to submit your offer today. Do you have a registered PIC? - this takes time. If you still have issues then please send an email to DIGIT-EPROCUREMENT-SUPPORT@ec.europa.eu AND copy procurement@enisa.europa.eu
Názov:
Služby organizovania podujatí a zabezpečovania stretnutí
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
15/06/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA F-RED-18-T13
Služby organizovania podujatí a zabezpečovania stretnutí
Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) vyzýva na predloženie ponúk týkajúcich sa poskytovania služieb na podporu podujatí v rámci stretnutí, ktoré sa môžu uskutočniť v priestoroch ENISA alebo v priestoroch tretích osôb (nebytových). Organizovanie podujatí zahŕňa poskytovanie podpory pre ENISA s ohľadom na služby súvisiace s konferenciami, ako sú zasadacie miestnosti, miestni poskytovatelia reštauračných služieb, letenky, poskytovatelia služieb cestovných kancelárií, miestni poskytovatelia stravovania, miestna technická podpora, zariadenia na prijímanie hostí, technické vybavenie, výroba preukazov/menoviek, vybavovanie registrácie a prípadne tlmočnícke služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/05/2018 00:00
15/06/2018 23:59
18/06/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 090-201121
Oznámenie o obstarávaní
12/05/2018 00:00