Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Externá používateľská podpora pre Eurostat
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
29/06/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/B/2018/005
Externá používateľská podpora pre Eurostat
Táto výzva na predloženie ponúk zahŕňa činnosti súvisiace s externou používateľskou podporou pre Eurostat v prípade týchto častí: Časť 1: Pomoc pre Eurostat pri spracovaní používateľských požiadaviek v španielčine. Časť 2: Pomoc pre Eurostat pri spracovaní používateľských požiadaviek v nemčine. Časť 3: Pomoc pre Eurostat pri spracovaní používateľských požiadaviek v angličtine. Časť 4: Pomoc pre Eurostat pri spracovaní používateľských požiadaviek vo francúzštine. Časť 5: Centrálna používateľská podpora.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/05/2018 00:00
29/06/2018 16:00
02/07/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Pomoc pre Eurostat pri spracovaní používateľských požiadaviek v španielčine
Objem celkového trhu sa odhaduje na 3 200 požiadaviek počas maximálneho trvania zákazky (48 mesiacov). Školiace kurzy pre používateľov sa budú vykonávať na ročnej báze, čo predstavuje 20 školiacich kurzov pre používateľov počas maximálneho trvania zákazky (48 mesiacov).
Časť 2
Pomoc pre Eurostat pri spracovaní používateľských požiadaviek v nemčine
Objem celkového trhu sa odhaduje na 8 000 požiadaviek počas maximálneho trvania zákazky (48 mesiacov). Školiace kurzy pre používateľov sa budú vykonávať na ročnej báze, čo predstavuje 20 školiacich kurzov pre používateľov počas maximálneho trvania zákazky (48 mesiacov).
Časť 3
Pomoc pre Eurostat pri spracovaní používateľských požiadaviek v angličtine
Objem celkového trhu sa odhaduje na 12 000 požiadaviek počas maximálneho trvania zákazky (48 mesiacov). Školiace kurzy pre používateľov sa budú vykonávať na ročnej báze, čo predstavuje 20 školiacich kurzov pre používateľov počas maximálneho trvania zákazky (48 mesiacov).
Časť 4
Pomoc pre Eurostat pri spracovaní používateľských požiadaviek vo francúzštine
Objem celkového trhu sa odhaduje na 4 000 požiadaviek počas maximálneho trvania zákazky (48 mesiacov). Školiace kurzy pre používateľov sa budú vykonávať na ročnej báze, čo predstavuje 20 školiacich kurzov pre používateľov počas maximálneho trvania zákazky (48 mesiacov).
Časť 5
Centrálna používateľská podpora
Objem obstarávania sa odhaduje na 245 osobodní ročne, čo sa rovná 980 osobodňom počas maximálneho trvania zákazky (4 roky).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 100-227489
Oznámenie o obstarávaní
29/05/2018 00:00