Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby ekologickej kyvadlovej dopravy
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
13/04/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/FINANCE/2018/01
Služby ekologickej kyvadlovej dopravy
Cieľ výberového konania v rámci tohto postupu zadávania zákazky zahŕňa poskytovanie služieb týkajúcich sa mestskej a prímestskej cestnej dopravy v Taliansku (výnimočne v Európe). Prímestská doprava (na letiská uvedené v bode A1) predstavuje orientačne viac ako 99 % objemu služieb. Mestská a prímestská doprava do ostatných cieľových miest predstavuje približne 1 % objemu služieb.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/03/2018 00:00
13/04/2018 14:30
16/04/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 052-114403 Oznámenie o obstarávaní 15/03/2018 00:00