Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby leteckej kontroly pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Obstarávateľ:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
Frontex/OP/104/2018/JL/MS
Služby leteckej kontroly pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Globálnym cieľom tohto obstarávania je umožniť agentúre Frontex a Európskej agentúre pre kontrolu rybárstva (EFCA), aby mali dispozícii zariadenia na leteckú kontrolu s vysokou úrovňou nasadenia a dostupnosti, ktoré umožnia týmto agentúram pokryť ich požiadavky na operatívnu spôsobilosť v oblasti kontroly. Predmetom obstarávania je uzatvorenie rámcovej zmluvy s opätovným otvorením súťaže s cieľom zaobstarať služby leteckej kontroly so zapojením prostriedkov a odborníkov. Agentúry Frontex a EFCA chcú nadviazať strednodobú spoluprácu s najmenej 3 a najviac 10 dodávateľmi, ktorí budú poskytovať leteckú kontrolu v každej z častí rámcovej zmluvy, ponúknu najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou a budú schopní udržať pripravenosť v rámci nákladovo efektívnych služieb kontroly, osobitných súťažných zmlúv počas trvania rámcovej zmluvy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
20/03/2018 00:00
16/05/2018 16:00
23/05/2018 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Letecká kontrola pozemného priestoru Dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi lety na pozemnú kontrolu vo vopred určenej oblasti nasadenia služieb a v stanovenom časovom rámci. Účelom kontroly je nahlásiť objekty a udalosti tvoriace predmet záujmu koordinačnému centru, ktoré určí verejný obstarávateľ. Oblasť nasadenia služieb, časový rámec a objekty/udalosti tvoriace predmet záujmu budú určené vopred v osobitnej zmluve. Tieto služby sa môžu poskytovať pomocou strojov s pevnými krídlami alebo rotorom.
Časť 2 Letecká kontrola pobrežného námorného priestoru Dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi lety na pobrežnú kontrolu vo vopred určenej oblasti nasadenia služieb a v stanovenom časovom rámci. Táto služba bude podporovať činnosti v teritoriálnych vodách hostiteľského členského štátu, a to pozdĺž pobrežného pásma, ktoré je zvyčajne dlhé 100 námorných míľ, a priamo do mora až do vzdialenosti 24 námorných míľ. Účelom kontroly je nahlásiť objekty a udalosti tvoriace predmet záujmu koordinačnému centru, ktoré určí verejný obstarávateľ. Oblasť nasadenia služieb, časový rámec a objekty/udalosti tvoriace predmet záujmu budú určené vopred v osobitnej zmluve. Tieto služby sa môžu poskytovať pomocou strojov s pevnými krídlami alebo rotorom.
Časť 3 Letecká kontrola námorného priestoru na strednú vzdialenosť – zdieľanie údajov prostredníctvom portálu Remote Mission Dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi kontrolné lety na strednú vzdialenosť vo vopred určenej oblasti nasadenia služieb a v stanovenom časovom rámci. Táto služba môže podporovať činnosti kontroly aj v medzinárodných vodách do vzdialenosti 200 námorných míľ od domovského letiska. Účelom kontroly je nahlásiť objekty a udalosti tvoriace predmet záujmu koordinačnému centru, ktoré určí verejný obstarávateľ. Oblasť nasadenia služieb, časový rámec a objekty/udalosti tvoriace predmet záujmu budú určené vopred v každej osobitnej zmluve. Tieto služby sa môžu poskytovať len pomocou strojov s pevnými krídlami.
Časť 4 Letecká kontrola námorného priestoru na dlhú vzdialenosť – zdieľanie údajov prostredníctvom portálu Remote Mission Dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi kontrolné lety na dlhú vzdialenosť vo vopred určenej oblasti nasadenia služieb a v stanovenom časovom rámci. Táto služba môže podporovať činnosti kontroly v medzinárodných vodách 300 námorných míľ od vhodného letiska. Účelom kontroly je nahlásiť objekty a udalosti tvoriace predmet záujmu koordinačnému centru, ktoré určí verejný obstarávateľ. Oblasť nasadenia služieb, časový rámec a objekty/udalosti tvoriace predmet záujmu budú určené vopred v každej osobitnej zmluve. Tieto služby sa môžu poskytovať len pomocou strojov s pevnými krídlami.
Časť 5 Letecká kontrola námorného priestoru na strednú vzdialenosť – zdieľanie údajov prostredníctvom priameho prenosu údajov Dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi kontrolné lety na strednú vzdialenosť vo vopred určenej oblasti nasadenia služieb a v stanovenom časovom rámci. Táto služba môže podporovať činnosti kontroly aj v medzinárodných vodách do vzdialenosti 200 námorných míľ od domovského letiska. Účelom kontroly je nahlásiť objekty a udalosti tvoriace predmet záujmu koordinačnému centru, ktoré určí Frontex. Oblasť nasadenia služieb, časový rámec a objekty/udalosti tvoriace predmet záujmu budú určené vopred v každej osobitnej zmluve. Tieto služby sa môžu poskytovať len pomocou strojov s pevnými krídlami.
Časť 6 Letecká kontrola námorného priestoru na dlhú vzdialenosť – zdieľanie údajov prostredníctvom priameho prenosu údajov Dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi kontrolné lety na dlhú vzdialenosť vo vopred určenej oblasti nasadenia služieb a v stanovenom časovom rámci. Táto služba môže podporovať činnosti kontroly v medzinárodných vodách ďalej než 200 námorných míľ od domovského letiska. Účelom kontroly je nahlásiť objekty a udalosti tvoriace predmet záujmu koordinačnému centru, ktoré určí verejný obstarávateľ. Oblasť nasadenia služieb, časový rámec a objekty/udalosti tvoriace predmet záujmu budú určené vopred v každej osobitnej zmluve. Tieto služby sa môžu poskytovať len pomocou strojov s pevnými krídlami.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 068-150085 Korigendum 07/04/2018 00:00
2018/S 055-120752 Oznámenie o obstarávaní 20/03/2018 00:00