Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technická pomoc pri hodnotení pokroku pri uplatňovaní článku 7 smernice o energe...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
21/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C3/2018/447/02
Technická pomoc pri hodnotení pokroku pri uplatňovaní článku 7 smernice o energetickej účinnosti a pri príprave uplatňovania politiky vzhľadom na nové obdobie záväzkov 2021 – 2030
Poskytovanie technickej pomoci Komisii pri uplatňovaní článku 7 smernice o energetickej účinnosti a súvisiacej prílohy V na súčasné obdobie záväzkov 2014 – 2020, najmä monitorovaní pokroku v dosahovaní národných požiadaviek na úsporu energie v súlade s článkom 7 s termínom do roku 2020 vo všetkých členských štátoch vrátane osobitného hodnotenia účinnosti systémov záväzku energetickej účinnosti, štandardného nástroja politiky podľa článku 7 smernice o energetickej účinnosti. Obstarávanie zahŕňa aj technickú pomoc na podporu Komisie pri príprave uplatňovania politiky vzhľadom na nové obdobie záväzkov 2021 – 2030 prostredníctvom pomoci pri aktualizácii usmernenia ohľadom článku 7 smernice o energetickej účinnosti tak, aby odrážalo revidované ustanovenia článku 7 a súvisiacej prílohy V, ktoré boli predložené v návrhu Komisie na zmenu a doplnenie smernice o energetickej účinnosti a tiež nariadenia o riadení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/06/2018 00:00
21/08/2018 23:59
23/08/2018 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 105-238730
Oznámenie o obstarávaní
05/06/2018 00:00