Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zber a spracovanie podrobných údajov o obchode z krajín mimo EÚ a medzinárodných...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
30/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/G/2018/007
Zber a spracovanie podrobných údajov o obchode z krajín mimo EÚ a medzinárodných organizácií
Hlavným cieľom je sprístupniť prostredníctvom databázy Comext podrobné štatistiky zahraničného obchodu, ktoré odovzdávajú krajiny mimo EÚ alebo medzinárodné organizácie. Pred načítaním údajov do databázy Comext a ich šírením je potrebné údaje skontrolovať z hľadiska kvality, čo môže viesť k opravám, združovaniu a zmenám zahŕňajúcim častý kontakt s rôznymi poskytovateľmi údajov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/05/2018 00:00
30/07/2018 16:00
31/07/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 130-295599
Korigendum
10/07/2018 00:00
2018/S 102-232128
Oznámenie o obstarávaní
31/05/2018 00:00