Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb na hodnotenie záujemcov o riadiace funkcie
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
09/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/5/2018
Poskytovanie služieb na hodnotenie záujemcov o riadiace funkcie
Agentúra EMSA má v úmysle uzavrieť rámcovú zmluvu s dodávateľom, ktorý je schopný poskytovať technickú pomoc, podporu a know-how na účely výberu/náboru a hodnotenia záujemcov o riadiace funkcie/pozície, najmä prostredníctvom prípravy a organizácie hodnotení pre manažérske funkcie/pozície. Účelom tohto obstarávania je pomôcť verejným obstarávateľom prijímať/vyberať riadiacich pracovníkov, ktorí disponujú zručnosťami a kompetenciami potrebnými na plnenie svojich povinností na najvyššej možnej úrovni. Pracovné funkcie stredného manažmentu zahŕňajú trvalé a nepretržité riadenie útvaru alebo oddelenia verejných obstarávateľov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/03/2018 00:00
09/05/2018 23:59
14/05/2018 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 064-141508
Oznámenie o obstarávaní
31/03/2018 00:00