Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Analýza vnútroštátnych opatrení na transpozíciu záväzkov podľa smernice Rady 201...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/D3/2018-162
Analýza vnútroštátnych opatrení na transpozíciu záväzkov podľa smernice Rady 2013/59/Euratom do zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení
Cieľom tohto projektu je pomáhať Európskej komisii pri monitorovaní a vyhodnotení činností členských štátov pri transponovaní ustanovení smernice Rady 2013/59/Euratom (ďalej len „smernica“) do vnútroštátneho práva. Dodávateľ služieb vykoná dôkladnú analýzu transponovania smernice v členských štátoch Európskej únie (EÚ) do národných právnych rámcov. Dodávateľom analyzovanými informáciami na právnej a technickej úrovni a vypracovanými závermi Komisia získa nástroje nevyhnutné pri rozhodovaní o úplnosti a adekvátnosti/správnosti transponovania v každom jednotlivom prípade.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Míľniky
17/04/2018 00:00
22/05/2018 16:00
24/05/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 074-163370
Oznámenie o obstarávaní
17/04/2018 00:00