Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva o poskytovaní služby organizácie odbornej prípravy v oblasti digi...
Obstarávateľ:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OLAF/D1/84/2018
Rámcová zmluva o poskytovaní služby organizácie odbornej prípravy v oblasti digitálnej forenznej vedy a analýzy (DFAT – Digital Forensics and Analyst Training)
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je poskytnúť Európskej komisii (OLAF) rámcovú zmluvu pre návrh, plánovanie, organizáciu a hodnotenie kurzov odbornej prípravy v oblasti digitálnej forenznej vedy a analýzy pre zamestnancov národných a regionálnych správ. Odborná príprava musí poskytnúť národným súdnym znalcom prístup k certifikačným postupom uznávaným a akreditovaným na medzinárodnej úrovni.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3394
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/03/2018 00:00
16/05/2018 23:59
18/05/2018 10:15
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 060-131593
Oznámenie o obstarávaní
27/03/2018 00:00