Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Analýza vplyvu spaľovania domového tuhého odpadu na kvalitu okolitého ovzdušia v...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
03/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.C.3/SER/2018/0005
Analýza vplyvu spaľovania domového tuhého odpadu na kvalitu okolitého ovzdušia v strednej a východnej Európe a možných zmierňujúcich opatrení
Hlavným cieľom projektu je posúdiť podiel spaľovania domového tuhého odpadu na znečistení, najmä čo sa týka tuhých častíc, ale aj benzo(a)pyrénu v danom regióne. Zároveň sa má hodnotiť na základe týchto informácií aj potreba a možnosti opatrení na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ vrátane vypracovania stratégie na zníženie týchto emisií. Rozsah projektu neumožní vykonanie výskumu vo všetkých členských štátoch, preto by sa mal klásť dôraz na Maďarsko a Rumunsko, pričom by sa čerpalo z predchádzajúcich skúseností z Nemecka. Vedecký výskum má byť podložený skutočnými meraniami, ktoré sa majú vykonať v Maďarsku a Rumunsku počas vykurovacej sezóny (od novembra do marca). Merania musia byť založené na jednotných, moderných a najnovších výskumných metódach, ako napr. presné mobilné a/alebo prenosné snímače a drony vybavené snímačmi. Plánované trvanie meraní predstavuje 2 roky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
31/03/2018 00:00
03/05/2018 16:00
17/05/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 064-141553 Oznámenie o obstarávaní 31/03/2018 00:00