Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na podporu pripravenosti používateľov verejnej regulovanej služby
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/01/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
03/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
696/PP/2018/FC
Rámcová zmluva na podporu pripravenosti používateľov verejnej regulovanej služby
Táto výzva na súťaž sa týka poskytovania podpory pripravenosti používateľov verejnej regulovanej služby. Výsledná rámcová zmluva o poskytovaní služieb bude trvať najviac 48 mesiacov a bude sa zameriavať hlavne na činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti. Zahŕňa aj vypracovanie špecifických dokumentov súvisiacich s používateľským segmentom verejnej regulovanej služby, ako aj poskytovanie podpory Komisii pre rôzne pracovné skupiny a rozvoj laboratórnych zariadení používateľského segmentu verejnej regulovanej služby v priestoroch Európskej komisie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Treba poznamenať, že v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1104/2011/EÚ z 25.10.2011 o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe poskytovanej Globálnym navigačným satelitným systémom zriadeným v rámci programu Galileo musia byť ponuky založené v krajine zúčastnenej na verejnej regulovanej službe, ako je stanovené v článku 2 písm. a) uvedeného rozhodnutia. Platí to aj pre subdodávateľov.Okrem toho, aby mohol uchádzač požiadať o referenčné dokumenty v oddiele 1.4.2 špecifikácií obstarávania, ktoré sú vymedzené ako chránené informácie, musí priložiť formulár žiadosti v prílohe 6.10 súťažných podkladov, vyplnenú dohodu o zachovaní mlčanlivosti (NDA) v prílohe 6.11 a osvedčenie Rady pre bezpečnostnú akreditáciu na spracovanie informácií verejnej regulovanej služby pre túto výzvu na súťaž.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/01/2019 00:00
03/04/2019 16:00
05/04/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 011-020554
Oznámenie o obstarávaní
16/01/2019 00:00