Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
UCA 17/071 – Monitorovanie médií, analýza médií a súvisiace služby
Obstarávateľ:
Council of the European Union
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
05/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
UCA 17/071
UCA 17/071 – Monitorovanie médií, analýza médií a súvisiace služby
Cieľom tejto rámcovej zmluvy je doplniť výstupy tímu pre monitorovanie médií Generálneho sekretariátu rady (GSR) a pomôcť mu pri uskutočňovaní podporného rozhodovania prostredníctvom poskytovania relevantných správ a monitorovania médií, analýzy médií a iných súvisiacich služieb jeho používateľom a zainteresovaným stranám, a to včas a vo vhodnom formáte. Bude si to vyžadovať úzku spoluprácu medzi poskytovateľom služieb a GSR, na základe ktorej bude poskytovateľ služieb upravovať a neustále prispôsobovať svoju prácu špecifickým a vyvíjajúcim sa potrebám GSR.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
30/03/2018 00:00
05/07/2018 23:59
23/04/2018 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 063-138824
Oznámenie o obstarávaní
30/03/2018 00:00