Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora malých a stredných podnikov (MSP) pri hĺbkovej analýze dodávateľského re...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
10/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
676/PP/GRO/SME/18/F/103
Podpora malých a stredných podnikov (MSP) pri hĺbkovej analýze dodávateľského reťazca nerastov – fáza uplatňovania (nerasty z konfliktných oblastí)
Cieľ obstarávania sa dosiahne prostredníctvom:— uplatňovania viacjazyčného online opatrenia na podporu MSP (Pracovný balík 1) umožňujúceho vzdelávanie budúcich pedagógov a budovania kapacít MSP, ktoré majú v úmysle dosiahnuť súlad s vedením OECD v oblasti hĺbkovej analýzy, — vytvorenia sietí organizácií (Pracovný balík 2), ktoré prevezmú poskytované online opatrenie na podporu MSP a zaviažu sa vzdelávať európske MSP a následne propagovať tento nástroj,— implementácie komunikačnej stratégie s cieľom propagovať online opatrenie na podporu MSP medzi kľúčovými zainteresovanými stranami zastupujúcimi európske podniky, MSP, mimovládne organizácie, orgány členských štátov EÚ a medzinárodné inštitúcie (Pracovný balík 3).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/07/2018 00:00
Nie je k dispozícii
10/09/2018 00:00
10/09/2018 16:00
12/09/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 130-295593 Oznámenie o obstarávaní 10/07/2018 00:00