Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie zaistenia bezpečnosti cloudových údajov
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
12/06/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
18.CSD-IT.OP.131
Rámcová zmluva na poskytovanie zaistenia bezpečnosti cloudových údajov
Cieľom tejto pridelenej rámcovej zmluvy je obstarať poradenské služby v oblasti ochrany počítačových údajov, uložených a spracovaných komerčnými cloudovými poskytovateľmi a poskytovateľmi riešení typu platforma ako služba (platform as a service – PaaS) a typu softvér ako služba (software as a service – SaaS) s cieľom poskytnúť Európskej obrannej agentúre (EDA) zaistenie súladu s platným zákonom a normami vnútornej kontroly inštitúcií EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/04/2018 00:00
12/06/2018 17:00
14/06/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 083-185939 Oznámenie o obstarávaní 28/04/2018 00:00