Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Organizácia medziodvetvového simulačného cvičenia týkajúceho sa krízy prepuknuti...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
14/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
SANTE/2018/G4/010
Organizácia medziodvetvového simulačného cvičenia týkajúceho sa krízy prepuknutia ochorení pochádzajúcich z potravy na zlepšenie pripravenosti a posilnenie schopnosti koordinovať reakciu.
Cieľom je pripraviť, vykonať a vyhodnotiť medziodvetvové simulačné cvičenie týkajúce sa koordinácie v prípade prepuknutia ochorení a reakcie na krízu, do ktorého budú zapojené orgány verejného zdravia a orgány pre bezpečnosť potravín, ako aj krízoví koordinátori. Toto simulačné cvičenie zamerané na krízu ochorení pochádzajúcich z potravín má prispieť k: a) zlepšeniu pripravenosti a plánovania reakcie na situácie potravinovej krízy prostredníctvom testovacích postupov zavedených na vnútroštátnej úrovni (pohotovostné plány) a na úrovni EÚ (všeobecný krízový plán), b) zabezpečeniu koherentnosti, interoperability a koordinácie medzi miestnou, vnútroštátnou úrovňou a úrovňou EÚ, c) zabezpečeniu interakcie medzi členskými štátmi a zainteresovanými medzinárodnými partnermi použitím vhodných kanálov, ako je systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), systém včasného varovania a reakcie (EWRS) a medzinárodná sieť orgánov pre bezpečnosť potravín (INFOSAN), d) zaručeniu koordinácie oznamovania rizík na miestnej, vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ, a e) zlepšeniu pripravenosti komunikovať.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
10/04/2018 00:00
14/05/2018 17:00
22/05/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 072-158632
Korigendum
13/04/2018 00:00
2018/S 069-152347
Oznámenie o obstarávaní
10/04/2018 00:00