Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hospodársky dopad námorného priestorového plánovania
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
04/06/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/EMFF/2018/010
Hospodársky dopad námorného priestorového plánovania
Táto výzva na predloženie ponúk má podobu verejnej súťaže, ktorej cieľom je uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb na vykonanie štúdie týkajúcej sa hospodárskeho dopadu námorného priestorového plánovania s cieľom posúdiť jeho úlohu v „modrom“ hospodárstve. Hlavným cieľom tejto štúdie je zhodnotiť, ako námorné a priestorové plánovanie (MSP – maritime spatial planning) zabezpečuje prínosy pre odvetvia „modrého“ hospodárstva s cieľom zapracovať výsledky do relevantných politík EÚ a príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie MSP. Konkrétny cieľ tejto štúdie je dvojaký: 1) preskúmať dôkazy o účinkoch vyplývajúcich zo súčasného stavu vykonávania MSP s osobitným zameraním na hospodárske účinky; 2) poskytnúť členským štátom dodatočné informácie o tom, ako maximalizovať prínosy z námorného priestorového plánovania. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/04/2018 00:00
04/06/2018 15:00
06/06/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 075-166086
Oznámenie o obstarávaní
18/04/2018 00:00