Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Všeobecné komunikačné a publikačné služby
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
14/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/9/2018
Všeobecné komunikačné a publikačné služby
Toto konanie tvorí rad komunikačných a publikačných služieb – rozdelených do 5 osobitných častí – na podporu agentúry EMSA pri vykonávaní jej externých a interných komunikačných činností. — Časť 1 sa týka služieb umožňujúcich tlač publikácií agentúry EMSA. — Časť 2 sa týka značkových propagačných materiálov, výstavných materiálov a oblečenia. — Časť 3 sa týka služieb webovej produkcie na správu webového obsahu s otvoreným zdrojovým kódom. — Časť 4 sa týka multimediálnych služieb vrátane audiovizuálneho pokrytia podujatí, video postprodukcie, animovanej grafiky a získavania obrázkov. — Časť 5 sa týka služieb grafického dizajnu a grafickej úpravy na pokrytie infografík a ilustrácií, ako aj grafickej úpravy publikácií agentúry EMSA.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
07/04/2018 00:00
14/05/2018 20:00
18/05/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Tlačiarenské služby
Časť 1 sa týka služieb umožňujúcich tlač publikácií agentúry EMSA, ako napríklad: i) štatutárne publikácie v štandardnom formáte ii) 1-stranové letáky s trojitým prehnutím vo formáte A4 iii) 4/8-stranové brožúry vo formáte A4 iv) A0 plagáty EMSA v) 32/48/64-stranové technické správy, usmernenia, príručky a zoznamy vi) 8/56/72-stranové štvorcové publikácie veľkosti 20 cm vii) jednostranné/obojstranné informačné letáky vo formáte A4 viii) značkové kancelárske potreby Počas trvania zmluvy sa budú publikácie doručovať spolu s textom a obrázkami EMSA v pdf verzii pripravenej na tlač (zhotovenej v Adobe InDesign).
Časť 2
Značkové propagačné materiály
Časť 2 sa týka nasledujúcich služieb, pre ktoré musia byť spolu s ponukou predložené vzorky v súlade s kritériami kvality (oddiel 16 špecifikácií obstarávania): a) značkové propagačné materiály a predmety (firemné darčeky) vrátane VIP predmetov i) značkové materiály nízkej hodnoty pre konferencie a informačné stánky ii) značkové propagačné predmety strednej hodnoty iii) značkové propagačné VIP predmety c) značkové oblečenie b) značkové mobilné výstavné materiály Uchádzači musia poskytnúť katalóg produktov a/alebo služieb, aby ukázali všetky ponúkané produkty a/alebo služby.
Časť 3
Služby webovej produkcie
Časť 3 sa týka služieb webovej produkcie na správu webového obsahu s otvoreným zdrojovým kódom. S cieľom zvýšiť kapacitu komunikačného tímu agentúry EMSA, agentúra príležitostne vyžaduje webovú produkciu a služby vývojovej údržby na vybranom systéme správy obsahu agentúry EMSA (Joomla!). Všetky ceny musia byť založené na osobohodinách (7,5 hodín) poskytnutých na poradenstvo mimo pracoviska (na diaľku). Uchádzači musia preukázať znalosti a spôsobilosť uvedené v oddiele 15.5 špecifikácií obstarávania. Spolu s ponukou musia byť predložené vzorky v súlade s kritériami kvality (oddiel 16 špecifikácií obstarávania).
Časť 4
Multimediálne služby
Časť 4 sa týka multimediálnych služieb vrátane audiovizuálneho pokrytia podujatí, video postprodukcie, animovanej grafiky a získavania obrázkov. a) audiovizuálne pokrytie podujatí b) video postprodukcia c) animovaná grafika d) služby získavania obrázkov e) cena za profil Príslušné ceny musí uchádzač uviesť v prílohe 1 k časti 4 a tieto ceny nesmú zahŕňať prepravu ani náklady na ubytovanie, ktoré v relevantných prípadoch pokryje agentúra EMSA v súlade s rámcovou zmluvou. Spolu s ponukou musia byť predložené vzorky v súlade s kritériami kvality (oddiel 16 špecifikácií obstarávania).
Časť 5
Grafický dizajn a grafická úprava
Časť 5 sa týka grafického dizajnu a grafickej úpravy na pokrytie infografík a ilustrácií, ako aj grafickej úpravy publikácií agentúry EMSA. a) Grafický dizajn Publikácie a webová stránka agentúry EMSA si vyžadujú poskytovanie profesionálne navrhnutých infografík a ilustrácií vrátane grafov, grafických znázornení pracovného toku a máp (veľkosť: strana vo formáte A5 alebo A4). Na základe informácie od agentúry EMSA dodávateľ musí vytvoriť primerané vizuály. Dizajnéri musia zabezpečiť, aby mala EMSA aspoň 2 fázy na úpravu alebo dokončenie návrhu vizuálu. Dodanie digitálneho editovateľného súboru (napr. .ai, .tiff alebo .indd súbor) sa uskutoční e-mailom a bez obmedzení v podobe licenčných poplatkov. Uchádzači musia poskytnúť aj cenovú ponuku na sadzbu pre pracovníka na deň (na základe 7,5-hodinového pracovného dňa) a životopisy aspoň 2 odborníkov. Spolu s ponukou musia byť predložené vzorky v súlade s kritériami kvality (oddiel 16 špecifikácií obstarávania). b) Grafická úprava EMSA môže vyžadovať dodatočnú pomoc, pokiaľ ide o grafickú úpravu publikácií vrátane technických správ, letákov s trojitým prehnutím a 4/8-stranových brožúr atď. Uchádzači musia zabezpečiť, aby mala EMSA aspoň 2 fázy na úpravu alebo dokončenie návrhu rozloženia stránky. Dodanie digitálneho editovateľného súboru (napr. indd alebo .indt) sa uskutoční e-mailom a bez obmedzení v podobe licenčných poplatkov. Uchádzači musia poskytnúť aj cenovú ponuku na sadzbu pre pracovníka na deň (na základe 7,5-hodinového pracovného dňa) a životopisy aspoň 2 odborníkov. Spolu s ponukou musia byť predložené vzorky v súlade s kritériami kvality (oddiel 16 špecifikácií obstarávania).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 073-161049
Korigendum
14/04/2018 00:00
2018/S 068-150083
Oznámenie o obstarávaní
07/04/2018 00:00