Údaje o výzve na predloženie ponúk

Tender specifications updated (summary table on page 5) - Corrigendum 1// Deadline for tenders and opening date postponed - Corrigendum 2. Deadline for tenders postponed until 22.5 - Corrigendum 3
Názov:
Rámcová zmluva o poskytovaní služby na poskytovanie IT služieb pre IT aplikácie ...
Obstarávateľ:
European Chemicals Agency (ECHA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/03/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHA/2017/09
Rámcová zmluva o poskytovaní služby na poskytovanie IT služieb pre IT aplikácie Európskej chemickej agentúry (ECHA) týkajúca sa nariadenia REACH
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzatvoriť rámcovú zmluvu na poskytovanie nasledujúcich IT služieb: poradenstvo a riadenie služieb, vývoj a údržba softvéru, služby správy aplikácie a ADSM, činnosti používateľskej podpory a služby internacionalizácie softvéru. Aplikácie z hľadiska rozsahu zahŕňajú cloudové služby ECHA, REACH-IT, IUCLID, CHESAR, nástroje Exposure a Odyssey. Rozsah rámcovej zmluvy umožní aj vytvorenie nových, ešte neexistujúcich softvérových systémov alebo prispôsobenie sa novým modelom dodania (napr. cloudifikácia) súvisiacich s riešeniami IT, službami a technológiami v rozsahu tejto rámcovej zmluvy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
31/03/2018 00:00
22/05/2018 17:00
28/05/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 090-201125 Korigendum 12/05/2018 00:00
2018/S 084-189072 Korigendum 02/05/2018 00:00
2018/S 064-141510 Oznámenie o obstarávaní 31/03/2018 00:00