Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Európska sieť právnych odborníkov v oblasti nediskriminácie a rovnosti pohlaví
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/08/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2018/RDIS/PR/EQUA/0015
Európska sieť právnych odborníkov v oblasti nediskriminácie a rovnosti pohlaví
Všeobecným cieľom obstarávania je poskytovať Komisii nepretržité, spoľahlivé a nezávislé poradenstvo, analýzy a príslušné informácie, pokiaľ ide o vnútroštátne právne predpisy, judikatúru a politiky v oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie, najmä v súvislosti s rasou a etnickým pôvodom, náboženstvom alebo vierou, vekom, zdravotným postihnutím a sexuálnou orientáciou a ďalšími otázkami relevantnými pre prácu Komisie v týchto oblastiach.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/05/2018 00:00
22/08/2018 12:00
27/08/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 091-206092
Oznámenie o obstarávaní
15/05/2018 00:00