Údaje o výzve na predloženie ponúk

The Price schedules V2 with a minor change in the cells format has been loaded in the document library
Názov:
Dodanie vysielacieho vybavenia a súvisiacich služieb na obnovu audiovizuálnej in...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/06/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
05/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/AWD/2018/232
Dodanie vysielacieho vybavenia a súvisiacich služieb na obnovu audiovizuálnej infraštruktúry Európskeho parlamentu
Audiovizuálny útvar Európskeho parlamentu plánuje zadať verejnú zákazku na dodanie vysielacieho vybavenia a súvisiacich služieb na obnovu audiovizuálnej infraštruktúry v Štrasburgu a Bruseli. Zákazka má 4 samostatné časti: — časť 1: dodanie infraštruktúry a súvisiacich služieb pre audiovizuálnu produkciu, — časť 2: rozšírenie existujúcej IP infraštruktúry a riadiaceho systému, sieťového vybavenia a súvisiace služby pre audiovizuálnu produkciu, — časť 3: video server, úložný priestor, vybavenie na úpravu audiovizuálneho obsahu a súvisiace služby pre audiovizuálnu produkciu, — časť 4: demontáž a presun vybavenia, doplnková kabeláž a súvisiace služby pre audiovizuálnu infraštruktúru. Útvar audiovizuálnych služieb by chcel obnoviť svoju audiovizuálnu infraštruktúru v Štrasburgu a Bruseli s cieľom dosiahnuť nasledovné ciele: — zlepšiť svoje výrobné zariadenia, — modernizovať svoje výrobné metódy a pracovné postupy. Nové systémy musia byť integrované do súčasných systémov.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
06/06/2018 00:00
05/09/2018 12:00
14/09/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Vysielacia infraštruktúra a súvisiace služby pre audiovizuálnu produkciu
Dodanie vybavenia vysielacej infraštruktúry pokrýva: — centrálne technické vybavenie, — hlavné riadiace a prenosové vybavenie, — multimediálne vybavenie na ľahké mediálne pokrytie — súvisiace služby: inštalácia, integrácia a údržba.
Časť 2
Rozšírenie existujúcej IP infraštruktúry a riadiaceho systému, sieťového vybavenia a súvisiace služby pre audiovizuálnu produkciu
Táto časť sa týka rozšírenia existujúcej IP infraštruktúry a ovládacej a riadiacej vrstvy. Uchádzač musí zabezpečiť kompatibilitu navrhnutého systému s existujúcim, už zavedeným systémom a vybavením. Uchádzač sa konkrétne zameria na rozšírenie ovládacej a riadiacej infraštruktúry v súlade s existujúcim vybavením v Európskom parlamente a zabezpečí vývoj softvéru existujúcich verzií, aby sa zaistila súdržnosť s existujúcimi funkciami.
Časť 3
Video server, úložný priestor, vybavenie na úpravu audiovizuálneho obsahu a súvisiace služby pre audiovizuálnu produkciu
Táto zákazka sa týka dodania a vývoja video platformy so súvisiacim úložným priestorom, systému na správu obsahu (správa produkčných aktív), vybavenia na úpravu audiovizuálneho obsahu a súvisiacich služieb: inštalácia, zavedenie a údržba.
Časť 4
Demontáž a presun vybavenia, doplnková kabeláž a súvisiace služby pre audiovizuálnu infraštruktúru
Táto zákazka sa týka demontáže a presunu vysielacieho vybavenia, káblov, konektorov, príslušenstva a káblových služieb.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 106-240970
Oznámenie o obstarávaní
06/06/2018 00:00