Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obstarávanie služieb RPAS VTOL na monitorovanie emisií a námorný dohľad
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
18/06/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/10/2018
Obstarávanie služieb RPAS VTOL na monitorovanie emisií a námorný dohľad
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je zmluva o službách týkajúcich sa systémov vertikálneho vzletu a pristátia (Vertical Take-Off and Landing – VTOL) na diaľkovo pilotovaných lietadlových systémoch (Remotely Piloted Aircraft Systems – RPAS) v civilnej námornej oblasti na podporu činností monitorovania emisií a námorného dohľadu. Poskytovanie nákladovo efektívnych služieb RPAS v námornej oblasti musí zahŕňať aktíva, nástroje a príslušný odborný personál na pilotovanie diaľkovo riadených lietadiel, zachytávanie a šírenie údajov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/04/2018
10/06/2018 23:59
13/06/2018
18/06/2018 23:59
20/06/2018 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Systémy vertikálneho vzletu a pristátia diaľkovo pilotovaných lietadlových systémov na monitorovanie emisií Časť 1 sa zameria na monitorovanie emisií. Stroje RPAS musia byť schopné vzlietnuť a pristávať z brehu a sústredia sa na operácie na krátku vzdialenosť.
Časť 2 Systémy vertikálneho vzletu a pristátia diaľkovo pilotovaných lietadlových systémov na námorný dohľad Časť 2 sa zameria na námorný dohľad. Stroje RPAS musia byť schopné vertikálne vzlietnuť a pristávať z brehu alebo z plavidiel prevádzkovaných používateľmi a sústredia sa na operácie na krátku vzdialenosť.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 080-178088 Oznámenie o obstarávaní 25/04/2018