Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Preklad oznámení a iných textov podľa rámcovej smernice 2002/21/ES (zmenenej a d...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2018/1014
Preklad oznámení a iných textov podľa rámcovej smernice 2002/21/ES (zmenenej a doplnenej smernicou 2009/140/ES) a podľa príslušných článkov budúceho európskeho kódexu elektronickej komunikácie
Cieľom rámcovej zmluvy, ktorá bude pridelená, je získať prekladateľské služby súvisiace s uplatňovaním regulačného rámca EÚ pre elektronické komunikačné siete a služby. Úlohy, na ktoré sa vzťahuje navrhovaná rámcová zmluva o poskytovaní služieb, pokrývajú preklady z iných úradných jazykov EÚ do britskej angličtiny: i) oznámenia o návrhoch regulačných opatrení predložených Komisii vnútroštátnymi regulačnými orgánmi podľa článku 7 rámcovej smernice a ii) všetky ostatné relevantné texty a korešpondencia medzi Komisiou a vnútroštátnymi regulačnými orgánmi o oznámeniach a uplatniteľných postupoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/05/2018 00:00
02/07/2018 14:00
04/07/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 101-230006
Oznámenie o obstarávaní
30/05/2018 00:00