Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie odborných služieb sprostredkovania poistenia
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
29/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018/EJ/01/PO
Poskytovanie odborných služieb sprostredkovania poistenia
Predmetom tohto otvoreného medziinštitucionálneho obstarávacieho konania je poskytovanie odborných služieb sprostredkovania poistenia pre Eurojust a Európsku agentúru pre lieky, ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/04/2018 00:00
29/05/2018 15:00
30/05/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 081-180374 Oznámenie o obstarávaní 26/04/2018 00:00