Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia týkajúca sa transpozície smernice 2016/943 o obchodnom tajomstve členským...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
18/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
Štúdia týkajúca sa transpozície smernice 2016/943 o obchodnom tajomstve členskými štátmi
Cieľom tejto štúdie je pomôcť Komisii pri hodnotení transpozície a vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8.6.2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) (ďalej len „smernica o obchodnom tajomstve).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/05/2018 00:00
18/07/2018 16:00
20/07/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 114-258520
Korigendum
16/06/2018 00:00
2018/S 096-217890
Oznámenie o obstarávaní
23/05/2018 00:00