Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Cvičenia pre moduly civilnej ochrany, tímy odbornej pomoci a podpory, ďalšie kap...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
26/06/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHO/A2/SER/2018/13
Cvičenia pre moduly civilnej ochrany, tímy odbornej pomoci a podpory, ďalšie kapacity núdzovej reakcie a tímy civilnej ochrany Európskej únie – 10. cyklus
Návrh, plánovanie, vykonanie a vlastné vyhodnotenie špecifických cvičení pre moduly civilnej ochrany, ďalšie kapacity núdzovej reakcie registrované v núdzovom komunikačnom a informačnom systéme (CECIS), tímy technickej pomoci a podpory (TAST) a tímy civilnej ochrany Európskej únie (EUCPT).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
04/05/2018 00:00
26/06/2018 23:59
03/07/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
3 simulačné cvičenia a 1 cvičenie vo virtuálnej realite
Návrh, plánovanie, vykonanie a vlastné vyhodnotenie 3 simulačných cvičení kľúčových pracovníkov modulov civilnej ochrany, ďalších kapacít núdzovej reakcie, technickej pomoci a podporných tímov (TAST) a odborníkov tímu Európskej únie pre civilnú ochranu (EUCPT) a návrh, plánovanie a vykonanie jedného cvičenia vo virtuálnej realite pre potencionálnych team leadrov tímu civilnej ochrany Európskej únie (EUCPT).
Časť 2
3 cvičenia v teréne
Návrh, plánovanie, vykonanie a vlastné vyhodnotenie 3 cvičení v teréne týkajúcich sa vysokokapacitného odčerpávania, čistenia vody, zisťovania prítomnosti chemického, biologického, rádiologického a jadrového ohrozenia a odberu vzoriek, záchrany pred povodňami s využitím člnov, kontroly šírenia povodní, hasenia lesných požiarov a ďalších kapacít núdzovej reakcie.
Časť 3
4 cvičenia v teréne
Návrh, plánovanie, vykonanie a vlastné vyhodnotenie 4 cvičení v teréne týkajúcich sa pátracích a záchranárskych činností stredného a závažného rozsahu v mestskom prostredí, pátracích a záchranárskych činností v podmienkach CBRN a ďalších núdzových reakcii.
Časť 4
2 cvičenia v teréne
Návrh, plánovanie, vedenie a hodnotenie 2 cvičení v teréne pre odborníkov tímu Európskej únie pre civilnú ochranu a tímov odbornej pomoci a podpory.
Časť 5
2 cvičenia zdravotníkov v teréne
Návrh, plánovanie, vedenie a hodnotenie 2 cvičení v teréne pre pokročilé poľné zdravotnícke jednotky s alebo bez chirurgickej ambulancie, pohotovostné zdravotnícke tímy, poľné nemocnice, zdravotnícku vzdušnú evakuáciu obetí katastrofy, ďalšie reakcie na núdzové situácie, tímy technickej pomoci a podpory a odborníkov tímu civilnej ochrany Európskej únie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 086-192629
Oznámenie o obstarávaní
04/05/2018 00:00