Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora spolupráce prostredníctvom mapovania, analýzy a prepájania európskych po...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
07/06/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2017/041
Podpora spolupráce prostredníctvom mapovania, analýzy a prepájania európskych podnikateľských regiónov.
EASME plánuje uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb zameranú na podporu spolupráce prostredníctvom prepojenia vybraných podnikateľských ekosystémov v celej Európskej únii s cieľom umožniť viacerým začínajúcim podnikom založeným na inováciách a malým a stredným podnikom rozširovať sa v celej Európe a po celom svete. Na tento účel sa v rámci aktuálneho opatrenia využijú odborné znalosti regiónov označených ako Podnikateľský región roka (European Entrepreneurial Regions – EER) a bude určovať postupy, ktoré možno preniesť do iných regiónov a stavať na nich s cieľom odstraňovať nedostatky existujúce v rôznych regiónoch, ako aj hľadať synergie a komplementarity prostredníctvom užšej spolupráce v oblastiach označených ako rozhodujúce. Toto sa uskutoční prostredníctvom mapovania, analyzovania a prepájania regiónov označených ako Podnikateľský región roka. Uchádzači identifikujú strategické tematické oblasti a následne vypracujú a realizujú konkrétne akčné plány na podporu spolupráce a posilnenie synergií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/04/2018 00:00
01/06/2018 16:00
Nie je k dispozícii
07/06/2018 16:00
08/06/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 083-185940 Oznámenie o obstarávaní 28/04/2018 00:00