Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o hospodárskej účinnosti a právnej efektívnosti kontrolných a opravných p...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/08/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
24/09/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
MARKT/2013/072/C.
Štúdia o hospodárskej účinnosti a právnej efektívnosti kontrolných a opravných postupov pre verejné obstarávania v EÚ.
Táto štúdia vplyvu a efektívnosti smerníc o kontrolných a opravných prostriedkoch v prípade verejných obstarávaní bude analyzovať skutočnosť, ako boli smernice o kontrolných a opravných prostriedkoch v prípade verejných obstarávaní uvedené do praxe zo strany súdov a kontrolných orgánov v členských štátoch.Poskytne faktický základ pre kontrolu implementácie týchto smerníc, ako sa to požaduje v článku 4 písm. a) smernice 89/665/EHS a článku 12 písm. a) smernice 92/13/EHS (zmenenej a doplnenej smernicou 2007/66/ES), a širšie hodnotenie vplyvu týchto smerníc.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
03/08/2013 00:00
Nie je k dispozícii
24/09/2013 23:59
04/10/2013 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 150-260085
Oznámenie o obstarávaní
03/08/2013 00:00