Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Právne služby pre projekt novej budovy
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
28/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
LZ-1479
Právne služby pre projekt novej budovy
Európska investičná banka (EIB) vedie otvorené obstarávacie konanie s cieľom uzatvoriť rámcovú dohodu s viacerými poskytovateľmi o poskytovaní právnych poradenských služieb pre EIB ohľadom fáz projektovania, obstarávania, výstavby a riadenia zmlúv týkajúcich sa stavebných projektov v areáli EIB v Luxemburgu a najmä projektu novej budovy.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
05/05/2018 00:00
28/05/2018 23:59
31/05/2018 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 087-194653
Oznámenie o obstarávaní
05/05/2018 00:00