Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia týkajúca sa možných vplyvov prepojeného a automatizovaného šoférovania na...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018/RTD/H1/OP/PP-06921-2018
Štúdia týkajúca sa možných vplyvov prepojeného a automatizovaného šoférovania na zamestnanosť
Cieľom tohto obstarávania je analyzovať možné vplyvy prepojeného a automatizovaného šoférovania (Connected and Automated Driving – CAD) na zamestnanosť a vypracovať politické možnosti na včasné riešenie týchto vplyvov. Obstarávanie doplní tému DT-ART-02-2018 pracovného programu na obdobie rokov 2018 – 2020 s názvom „Podpora v rámci činností na vytáranie sietí a posúdenie vplyvu na automatizáciu ciest“, pričom sa zameria výlučne na možné vplyvy prepojeného a automatizovaného šoférovania na zamestnanosť vrátane požadovaných zručností a kompetencií, nových obchodných modelov, pracovných modelov a súvisiacich prierezových otázok.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
19/05/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
02/07/2018 23:59
17/07/2018 09:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 095-214654 Oznámenie o obstarávaní 19/05/2018 00:00