Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Technologická a ekonomická analýza dohôd v rámci jednotlivých odvetví v súčasnýc...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/11/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
14/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2018/0003
Technologická a ekonomická analýza dohôd v rámci jednotlivých odvetví v súčasných a budúcich digitálnych hodnotových reťazcoch – Smart 2018/0003
Hlavnými cieľmi tejto štúdie je určiť 7 – 10 oblastí, v ktorých majú priemyselné dohody veľký potenciál na vytváranie trhov a trhových príležitostí, potvrdiť potrebu a životaschopnosť takýchto dohôd pre 3 – 5 oblastí a odporučiť ďalšie kroky. Štúdia zanalyzuje existujúce dohody vzťahujúce sa na odvetvia v súčasných digitálnych hodnotových reťazcoch a ich hospodársku hodnotu; zanalyzuje súčasné a budúce hodnotové reťazce a identifikuje potenciálne príležitosti pre dohody v odvetviach s významným dosahom; potvrdí potrebu a životaschopnosť odvetvových dohôd v niekoľkých oblastiach a stanoví možné opatrenia a ich potenciálny vplyv. Štúdia v konečnom dôsledku poskytne odporúčania, na ktoré by sa mali sústrediť odvetvia, Európska komisia a/alebo členské štáty.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
29/11/2018 00:00
14/02/2019 15:00
19/02/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 247-566820
Korigendum
22/12/2018 00:00
2018/S 230-525053
Oznámenie o obstarávaní
29/11/2018 00:00