Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Vedecká a technická podpora pri vypracovaní kritérií na identifikáciu a zoskupen...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
31/05/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.B.2/ETU/2018/0006
Vedecká a technická podpora pri vypracovaní kritérií na identifikáciu a zoskupenie polymérov, ktoré sú predmetom registrácie/hodnotenia podľa nariadenia REACH a hodnotenia ich vplyvu
Dodávateľ vypracuje vedecké kritériá, ktoré budú predstavovať fyzikálno-chemické, štrukturálne alebo toxikologické vlastnosti polymérov, ktoré sa môžu použiť na identifikáciu polymérov s potenciálnym rizikom pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v rámci veľkej skupiny polymérových látok. Tieto polyméry budú označené ako polyméry vzbudzujúce znepokojenie. Takisto by mali byť obsiahnuté návrhy na zoskupenie rôznych polymérov vzbudzujúcich znepokojenie, a to na základe určitých spoločných vlastností. Okrem toho dodávateľ určí, aká charakterizácia a toxikologické testovanie týchto polymérov vzbudzujúcich znepokojenie je vhodná v rámci registrácie alebo hodnotenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
28/04/2018 00:00
23/05/2018 16:30
24/05/2018 00:00
31/05/2018 16:00
14/06/2018 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 083-185970 Oznámenie o obstarávaní 28/04/2018 00:00