Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Organizačné a logistické služby
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
05/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/CORSER/2018/01
Organizačné a logistické služby
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je určiť dodávateľa na poskytovanie týchto služieb: 1) Správa zasadacej miestnosti, 2) Správa kancelárie, 3) Správa aktív, 4) Kancelárske potreby, 5) Archivácia a zápis, 6) Služby recepcie, organizačné a logistické služby, 7) Dodatočné služby v prípade potreby v špičke počas pracovných hodín/mimo pracovných hodín.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/04/2018 00:00
05/09/2018 14:30
06/09/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 124-281157
Korigendum
30/06/2018 00:00
2018/S 083-185943
Oznámenie o obstarávaní
28/04/2018 00:00