Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Asistenčná služba Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/H2020/2018/008
Asistenčná služba Európskej únie pre duševné vlastníctvo
Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme otvoreného postupu na uzavretie 1 zmluvy o poskytovaní služieb v kontexte podpory malých a stredných podnikov v oblasti práv duševného vlastníctva s cieľom vybrať poskytovateľa služieb na vykonávanie asistenčných služieb EÚ v oblasti duševného vlastníctva. Práca je rozdelená do 5 balíkov. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v oddiele 1.4.5.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/05/2018 00:00
16/07/2018 15:00
16/07/2018 16:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 126-287063
Korigendum
04/07/2018 00:00
2018/S 089-199098
Oznámenie o obstarávaní
09/05/2018 00:00