Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností: podporné opatrenia pre s...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
23/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2017/042
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností: podporné opatrenia pre sektor stavebníctva
Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb na rozvoj vybraných európskych modulov odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v sektore stavebníctva na základe identifikovaných potrieb zručností v oblasti BOZP pre konkrétne profesijné profily v stavebníctve, najmä pre prácu s novými stavebnými a izolačnými materiálmi, technológiami a jednotlivými procesmi (vrátane príslušných zariadení). Hlavným cieľom tejto aktivity je prispieť k rozvoju a uplatňovaniu dlhodobej stratégie zručností v sektore stavebníctva, k budovaniu dôkazov o situácii v oblasti zručností a k riešeniu nedostatkov, rozdielov a nesúladu v zručnostiach. Dôraz sa bude klásť na súčasné a budúce potreby, zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj nových učebných osnov, ako aj posúdenie potreby preskúmania profesijných profilov. Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/05/2018 00:00
23/07/2018 15:00
26/07/2018 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 096-217867
Oznámenie o obstarávaní
23/05/2018 00:00