Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností. Smerom k spoločnej vízii...
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
10/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/COSME/2018/006
Koncepcia pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností. Smerom k spoločnej vízii pri riešení potrieb MSP v oblasti automobilového priemyslu: posilnenie rozvoja stratégií zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie
EASME si želá uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na podporu automobilového priemyslu v oblasti zachovania kľúčových zručností a získavaní nových zručností s cieľom udržať a posilniť konkurenčnú výhodu európskeho automobilového odvetvia na globálnom trhu a prispieť tak k celkovej koncepcii stratégie v oblasti sektorových zručností. Cieľom je zlepšiť informovanosť o existujúcich osvedčených postupoch príslušných politík a iniciatív týkajúcich sa zvyšovania kvalifikácie/rekvalifikácie (najmä pre MSP) v EÚ a v krajinách mimo EÚ, v ktorých automobilový sektor zaujíma silnú pozíciu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/05/2018 00:00
10/07/2018 16:00
11/07/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 086-192610 Oznámenie o obstarávaní 04/05/2018 00:00