Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Ochrana biodiverzity prostredníctvom odmeňovania ekologických úspechov na základ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
13/08/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
30/09/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.B.2/ETU/2013/0046.
Ochrana biodiverzity prostredníctvom odmeňovania ekologických úspechov na základe výsledkov.
Všeobecným cieľom tejto výzvy je poskytnúť potrebný koncepčný rámec a prevádzkový súbor nástrojov, ktoré budú podporovať rozvoj systémov poľnohospodárskych platieb na základe výsledkov (RBPS) v EÚ. To zahŕňa vytvorenie siete excelentnosti a odbornosti týkajúcej sa týchto systémov v EÚ.Konkrétne ciele sú preto tieto:1. poskytnúť aktuálny súpis a prehľad súčasných RBPS v EÚ a v krajinách EZVO;2. vytvoriť webovú stránku, ktorá predstavuje súčasné iniciatívy v EÚ a v krajinách EZVO;3. vypracovať koncepčný rámec na opis a návrh RBPS, ktoré je možné použiť pre rôzne ekosystémy a účely, a ktoré umožňujú systematické porovnanie súčasných systémov;4. vypracovať „praktickú“ príručku s uvedením krokov, ktoré sa majú dodržať a problémov, ktoré je potrebné pokryť a riešiť pri navrhovaní a riadení RBPS;5. zorganizovať 2-dňovú konferenciu na výmenu informácií medzi tými, ktorí v súčasnosti vedú alebo sú zapojení do rozvoja a riadenia alebo analýzy RBPS v EÚ a v krajinách EZVO;6. zriadiť európsku platformu na výmenu skúseností a osvedčených postupov v oblasti RBPS.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
13/08/2013 00:00
Nie je k dispozícii
30/09/2013 16:00
11/10/2013 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 156-271474
Oznámenie o obstarávaní
13/08/2013 00:00